GDPR

RODO (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) to nowe rozporządzenie UE, które weszło w życie w całej UE 25 maja 2018 r. RODO zastąpiło ustawę o danych osobowych (PuL). W odniesieniu do przetwarzania danych osobowych RODO różni się od ustawy o danych osobowych; przede wszystkim zaostrzono wymogi dotyczące sposobu, w jaki firmy mogą przetwarzać Twoje dane osobowe.

Dokonując zakupów w WallRibbon, akceptujesz naszą politykę ochrony danych i sposób przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

Chronimy Twoją prywatność i nie gromadzimy więcej informacji niż jest to konieczne do przetworzenia Twojego zamówienia.

Nigdy nie sprzedajemy ani nie przekazujemy Twoich danych stronom trzecim bez podstaw prawnych.

WallRibbon jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych, które nam przekazałeś jako klient. Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu obsługi Twojego zamówienia, a w przypadku, gdy poprosiłeś o newsletter lub oferty promocyjne – w celu dostosowania marketingu do Twoich indywidualnych potrzeb.

Poniższe informacje stanowią podsumowanie sposobu, w jaki przechowujemy i przetwarzamy Twoje dane zgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO).

Czym są dane osobowe?

Pod pojęciem danych osobowych należy rozumieć wszelkie informacje, które można bezpośrednio lub pośrednio przypisać osobie fizycznej.

Jakie informacje przechowujemy?

Aby móc obsłużyć Twoje zamówienie i odpowiedzieć na pytania związane z zamówieniem (obsługa klienta), przechowujemy Twoje imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, adres IP oraz historię zakupów.

Twoje dane są przechowywane tak długo, jak długo istnieje podstawa prawna do ich przetwarzania, na przykład w celu wykonania wiążącej nas umowy lub spełnienia obowiązku prawnego wynikającego np. z ustawy o rachunkowości.

Podstawa prawna
W związku z zakupem Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji umowy z Tobą.

Marketing, promocje i podobne wysyłki odbywają się za Twoją zgodą.

Jakie informacje są udostępniane i w jakim celu?

Dostawca usług płatniczych
Podczas dokonywania zakupu pewne informacje są udostępniane naszemu dostawcy usług płatniczych. Zapisywane jest imię, nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu. Jeśli zdecydujesz się dokonać płatności na podstawie faktury, zapisywany jest również osobisty numer identyfikacyjny dostawcy usług płatniczych. Informacje te są zapisywane w celu sfinalizowania zakupu i ochrony stron przed oszustwami.

Dostawcy usług płatniczych, z których korzystamy to Nordea connect.

Firma kurierska
Aby dostarczyć Twoje zamówienia i zrealizować naszą umowę, jesteśmy zobowiązani do udostępnienia określonych informacji firmie kurierskiej. Dane udostępniane firmie kurierskiej to imię, nazwisko i adres dostawy. Firma kurierska może również otrzymać Twój adres e-mail i/lub numer telefonu komórkowego.

Firma kurierska, z którą współpracujemy to DHL.

Newsletter

Jeśli zdecydujesz się zapisać do naszego newslettera, nasz dostawca newslettera otrzyma Twoje imię, nazwisko i adres e-mail. Ma to na celu umożliwienie Ci otrzymywania aktualnych informacji i ofert w celach marketingowych. Do wysyłania naszych newsletterów używamy Mailchimp.

Prawo dostępu
Masz prawo do otrzymywania wyciągów ze wszystkich dostępnych u nas informacji na Twój temat. Wyciągi są przesyłane drogą elektroniczną w formacie umożliwiającym ich odczytanie.

Prawo do sprostowania
Masz prawo poprosić nas o aktualizację nieprawidłowych informacji lub uzupełnienie informacji, które są niekompletne.

Prawo do bycia zapomnianym
W każdej chwili możesz zażądać usunięcia swoich danych. Istnieje kilka wyjątków od prawa do usunięcia, takich jak to, czy dane powinny być przechowywane, ponieważ musimy spełnić obowiązek prawny (na przykład zgodnie z ustawą o rachunkowości).

Odpowiedzialność za ochronę danych
WallRibbon odpowiada za przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych w sklepie internetowym i zapewnia przestrzeganie zasad.

Oto jak chronimy Twoje dane osobowe
W celu bezpiecznego przechowywania, przetwarzania i przekazywania poufnych informacji, takich jak dane osobowe i hasła, stosujemy standardy branżowe, takie jak SSL/TLS i jednokierunkowe algorytmy skrótu.

Newsletter od WallRibbon

W ramach dystrybucji newsletterów WallRibbon korzysta z usługi MailChimp dla klientów, którzy zarejestrowali swoje zainteresowanie naszym newsletterem na naszej stronie internetowej lub jeśli byłeś/jesteś dla nas osobą zainteresowaną. Gdy Twoje dane osobowe są przechowywane przez MailChimp w UE/EOG i poza nią, zapewniamy, że istnieją środki ochrony, takie jak umowy o przekazywaniu danych, między nami a naszymi usługodawcami, aby przetwarzali Twoje dane w bezpieczny sposób. Przeczytaj więcej o tym, jak MailChimp współpracuje z RODO tutaj.

Shopping Cart
Scroll to Top
Welcome to Wallribbon!

It looks like you are on the wrong page

Would you like to go here instead?